Thomas Timetable Editor

ThomasTimetableEditor je program, který se stará o kompletní správu jízdních řádů. Hlavním cílem tohoto programu je tvorbu jízdních řádů co nejvíce usnadnit.

Hlavní funkce programu:

  • tvorba a tisk jízdních řádů
  • tvorba turnusů
  • následná simulace provozu na mapě
  • tvorba databází pro palubní počítač CityPP*

 

Tvorba jízdního řádu

Tvorba jízdního řádu začne vytvořením seznamu zastávek a vyplněním informací o lince. Následně se přidávají spoje formou výběru počáteční a cílové zastávky. U spoje lze nastavit jeho platnost (pracovní dny, víkendy apod.), piktogram v tabulce jízdního řádu a podobně.

Kladl jsem si za cíl udělat program co nejvíce intuitivní, aby se jej dokázal naučit používat prakticky kdokoliv. V jednoduchosti je prostě krása.

Tvorba jízdního řádu pomocí TTE.

 

Tvorba turnusu

Turnus se vytváří podobně jednoduše jako jízdní řády. Uživatel vytvoří turnus a do něj vkládá jednotlivé spoje, které vytvořil v jízdním řádu. V případě potřeby lze vložit i jinou činnost jako DODK a nebo služební jízdy (přejezdy mezi konečnými, zátahy a podobně). Lze také vložit poznámku, která se objeví i ve vygenerovaném dokumentu.

Program zároveň hlídá, zda-li nebyla překročena maximální doba řízení a zda jsou dle turnusu dodrženy bezpečnostní přestávky mezi spoji. Také kontroluje, zda-li už spoj nebyl přidělen v jiném turnusu a tím pádem nehrozí, že bude spoj přiřazen ve více turnusech najednou.

Okno tvorby turnusů v TTE.

 

Simulace provozu

Program umožňuje simulovat provoz dle JŘ na mapovém podkladu. V mapě se zobrazují všechna vozidla (dle turnusů). U každého z vozidel si lze rozkliknout jeho informace (zastávku, spoj, konečnou, …), zároveň se lze s pomocí časové osy posouvat v čase dle potřeby.

Okno simulace provozu.

Export a tisk

Program umožňuje generovat vytvořené dokumenty do PDF. Je také možno dokumenty přímo tisknout do hmatatelné podoby.

Níže jsou přiloženy vzorový jízdní řád a turnus, které byly vygenerovány programem:
[PDF] Vzorový jízdní řád linky 920
[PDF] Vzorové turnusy linky 920

 

*CityPP je mnou vyvíjený palubní počítač, na kterém se právě pracuje a aktuálně není ve stavu, kdy by bylo možné jej prezentovat.