CityScreen

Vizualizace použití programu CityScreen se šablonou založenou na základě vzoru PID ve vozidle na LCD displeji.

CityScreen je program, který slouží k informování cestujících uvnitř vozidel hromadné dopravy.

Program poskytuje vizuální informace o lince, směru jízdy, příští zastávce, popř. nácestných zastávkách, pásmu/tarifní zóně apod.

 

Využití šablony po vzoru budapešťské společnosti BKK.

Jednoduché přizpůsobení

Obrazovku lze velice jednoduše přizpůsobit jakémukoliv využití. Grafika je vytvořena s pomocí vektorového SVG, díky tomu je vzhled možno libovolně upravovat v jakémkoliv editoru pracujícím s vektorovou grafikou. Zároveň se velikost okna programu přizpůsobuje velikosti obrazovky, není tedy problém vytvořit SVG pro jakékoliv rozlišení a jakýkoliv poměr stran.

 

Rychlé a univerzální vykreslování

Jako vykreslovací jádro se používá Chromium. Hlavním základem uživatelsky upravitelné části aplikace je JavaScript, kde lze upravit prakticky cokoliv. Od zabarvení čísla linky např. dle trakce, přes různé změny SVG při uživatelem definovaných podmínkách, až po noční režim.

 

Zdroje dat

Jako zdroj lze použít standardní IBIS/IPIS sběrnici (program podporuje většinu standardních příkazů). Čtení z této sběrnice probíhá s pomocí COM portu. Zároveň lze číst digitální vstupy z externí desky s procesorem ATmega328P a podobnými. K desce program taktéž přistupuje přes sériovou linku. Uživatel se nemusí o nic starat, aplikace mu sama přenáší status digitálních vstupů do JavaScriptu, kde si lze přiřadit tyto proměnné kupříkladu na signalizaci tlačítka STOP, nebo na zobrazení jiného SVG (například při stanicování). Možnosti jsou zkrátka neomezené.

 

CityNet

Pro komunikaci lze také využít mnou vyvinutý protokol CityNet určený pro komunikaci palubního počítače CityPP* s panely a dalšími periferiemi. Komunikace funguje na bázi klient-server, pro komunikaci se používají UDP porty 9979 a 9980. Data se přenáší ve formě XML.

*CityPP je mnou vyvíjený palubní počítač, na kterém se právě pracuje a aktuálně není ve stavu, kdy by bylo možné jej prezentovat.